Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Çevre Kontrolü ve Yapı Teknoloji Bilim Dalı

A model for the evaluation of speech intelligibility in elementary school classrooms

İlköğretim okulu sınıflarında konuşmanın anlaşılabilirliği derecesinin tahmini için kullanılabilecek bir model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 252089 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The speech intelligibility in a classroom can be predefined by the acoustical andgeometrical characteristics of that classroom The model in this thesis is an easy to usemethod to evaluate the speech intelligibility in elementary school classrooms duringtheir design process The model is an integrated model which combines a simulationbased model and a formula based graphic model In the first part of the combined model,the sound pressure level at the receiver point is found depending on the capacity of theclassroom, area per student, distance to source and absorption characteristics of theceiling material The signal to noise ratios are calculated by subtracting the backgroundnoise levels from the sound pressure levels at the receiver point in the second part of themodel Then, by placing the signal to noise ratios into the regression formula whichdepends on the simulation program outputs, gives the STI value at that receiver point According to the model, a qualification is done to evaluate the speech intelligibility in adesigned classroom If the result is not acceptable, the architect should change one ormore decisions he made in the model ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Sınıflardaki konuşmanın anlaşılabilirliği derecesi eğitim ve öğretimi ciddi yönde etkiler Bir sınıf ortamındaki konuşmanın anlaşılabilirliği derecesi, tasarımda oluşturulangeometrik ve akustik özelliklerle belirlenebilir Bu görüşe dayanarak, tez çalısmasıkapsamında tasarım aşamasında mimarların kolayca kullanabileceği ve değişik tasarımseçimlerini içeren, istatistiksel analizlere ve teorik kuramlara dayanan birdeğerlendirme modeli oluşturulmuştur Modelin ilk kısmında tasarım aşamasındaki birsınıfta belirlenen alıcı noktasında olusacak sinyal seviyesi; öğrenci kapasitesi, öğrencibaşına düşen alan, kaynak noktasına uzaklık ve tavan malzemesinin yutuculuk değerinebağlı olarak saptanabilmektedir Modelin ikinci kısmında ise, sinyal seviyesinden, arkaplan gürültüsü seviyesi çıkartılarak bulunan sinyal gürültü oranı, simulasyon verilerininistatiksel analizi sonucu elde edilen regresyon denklemine yerleştirilerek, sınıf içindebelli bir alıcı noktasında oluşabilecek STI değeri hesaplanabilmektedir Modelin sonaşamasında elde edilen STI değerinin sınıf için kabul edilebilir bir seviyede olupolmadığı ölçüt değerlendirme metoduyla sınanabilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.