Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A model study on the seismic behavior of laterally braced sheet pile walls

Yanal olarak desteklenmiş palplanş duvarların sismik davranışı hakkında bir model çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143195 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1 -g shaking table tests were performed in order to study the seismic behavior of laterally braced sheet pile walls retaining cohesionless soil. The dynamic pressures, backfill accelerations and wall displacements were measured on a 65 cm high model wall under input accelerations ranging between 0.06g and 0.3 8g. The 3 mm thick wall was fixed at three levels. Data acquisiton components consisting of dynamic pressure transducers, accelerometers, displacement transducers, signal conditioning board and a data acquisiton card were used throughout the study. Incremental dynamic pressures and corresponding lateral thrusts, point of application of the resultant, dynamic and permanent wall deflections, residual pressures, backfill acceleration amplifications were calculated from the stored data. Surface settlements at the soil-wall interface were also recorded. Effect of number of cycles on the lateral thrust and point of application of the resultant were investigated. The results were compared to the available analytical methods and other model experiments.Keywords: Laterally Braced Sheet Pile Wall, Acceleration Amplification, Model Test, Seismic Lateral Thrust, Residual Pressure, Application Point of Seismic Thrust.

Summary:

Yanal olarak desteklenmiş ve dolgu malzemesi olarak kuru kum kullanılan palplanş istinat duvarlarının, sismik davranışını incelemek amacıyla 1-g sarsma tablası deneyleri yapılmıştır. 65 cm yüksekliğindeki duvar üzerinde dinamik basınçlar, dolgu ivmeleri ve duvar yer değiştirmeleri, 0.06g den 0.38g ye kadar değişen yer ivmeleri altında ölçülmüştür. 3 mm kalınlığındaki duvar üç ayrı seviyede desteklenmiştir. Çalışma sırasında, dinamik basınç ölçerler, ivmeölçerler, yer değiştirme ölçerler, sinyal amplifikatörü ve veri toplama kartından oluşan bir ölçüm ve veri toplama sistemi kullanılmıştır. Dinamik basınç artışları, dinamik duvar itkisi artışları, toplam itkinin etki noktası, dinamik ve kalıcı duvar yer değiştirmeleri, kalıcı basınçlar, dolgu ivmesi büyütmeleri depolanan verilerden hesaplanmıştır. Duvar zemin ara yüzündeki yüzey oturmaları da kaydedilmiştir. Dinamik etkinin devir sayısının yanal itkiye ve itkinin etki noktasına tesiri incelenmiştir. Sonuçlar mevcut analitik yöntemlerle ve literatürdeki diğer model deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.Anahtar Kelimeler: Yanal Olarak Desteklenmiş Palplanş Duvar, İvme Büyütmesi, Model Deney, Sismik Yanal İtki, Kalıcı Basınç, Yanal İtkinin Etki Noktası.