Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A model testing 'is Alanya's tourism income under a threat of decline?'

'Alanya'nın turizm gelirleri azalma tehditiyle karşı karşıya mı?' sorusunu test eden bir model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167061 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A MODEL TESTING "IS ALANYA'S TOURISM INCOME UNDER A THREAT OF DECLINE?" Aşan, Hamza Gtinalp M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Erol Sayın December 2005, 130 pages The aim of the thesis is to test the validity of the statement "Tourism income of Alanya is under a serious threat of decline" raised by Alanya Chamber of Commerce and Industry, considering clustering approach. During the thesis a model is proposed in order to achieve this goal. In order to better identify Turkey and Alanya, an initial analysis aiming to gather information in the light of several economic indicators is carried out. This analysis also includes qualitative ft quantitative information collection about several aspects of Alanya such as population, transportation, health, and communication. Tourism is mentioned especially. Following, a model is built on Alanya in order to test the validity of the problem raised by Alanya Chamber of Commerce and Industry. The steps of the model includes investigation of the symptoms, SWOT analysis handling Alanya in terms of tourism, determination of the IVcurrent tourism network structure in Alanya and the comparison of this structure with the network structure proposed in 2003 by METU IE System Design Senior Students. Main outcomes are interesting; the symptoms show that, Average Expenditure per Tourist (AEPT) value does not improve much, although number of tourists visiting Alanya has increased over the years. Mathematical analysis shows that, overall density of the current network structure of Alanya is only 0.0465 over 1.00. Its implication is that, the network is under-developed. But when compared with the study performed in 2003, it is possible to see a trend to self- develop. From 2003 to 2005, closeness and betweenness values, which evaluate the proximity and centrality of the members within the cluster, have increased. Also the diameter of the network evaluating number and variety of the linkages within the cluster has increased from 6 to 9. All these tell that, Alanya Chamber of Commerce and Industry may have a point to raise such a statement; however the region's self -development by the side networks from 2003 to 2005 creates value for clustering approach. Keywords: Clusters, Regional Development, Tourism

Summary:

oz "ALANYA'NIN TURİZM GELİRLERİ AZALMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA MI?" SORUSUNU TEST EDEN BİR MODEL Aşan, Hamza Günalp Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Erol Sayın Aralık 2005, 130 sayfa Bu tezin amacı, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya'da ALTSO tarafından ortaya konan "Alanya'nın turizm gelirleri ciddi bir azalma tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadesini kümelenme yaklaşımını göz önünde bulundurarak test edecek bir model oluşturmaktır. Türkiye'yi ve Alanya'yı ve daha iyi tanımlamak için, önemli ekonomik göstergeler ışığında bir ön analiz yapılacaktır. Bu analizin içinde, Alanya nüfus, ulaşım, sağlık, haberleşme, ekonomik aktiviteler (turizm ayrıca ele alınarak) ve organizasyonel yapı gibi önemli yönlerden ele alınacak, önemli nitel ve nicel değerler ortaya konulacaktır. Bu çalışmalar sona erdirildikten sonra, Alanya'nın turizm gelirleri açısından kötüye gidip gitmediğini test eden bir model ortaya konulacaktır. Modelin aşamaları; belirtilerin incelenmesini, Alanya'yı turizm açısından değerlendiren SWOT analizini, mevcut turizm ağ yapısının belirlenmesini ve bu mevcut ağ yapısının önemli parametreler bazında ODTÜ Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencileri tarafından 2003 yılında Sistem Tasarımı dersinde Alanya'da yapılmış olan projeyle kıyaslanmasını içermektedir. vıAnaliz sonucunda ortaya çıkan ana değerler ilginç sonuçlar doğurmaktadır. Belirtiler göstermektedir ki, turist başına ortalama harcama değerleri yıllar göz önüne alındığında önemli bir gelişim göstermemiştir. Matematiksel analiz sonucunda da küme yoğunluğu 1.00 üzerinden 0.0465 çıkmıştır ki bu ağ yapısının gelişmemiş olduğunu gösteren bir değerdir. Fakat, 2003 yılında yapılmış olan çalışma ile kıyaslandığında, bir gelişim süreci olduğunu gözlemleyebiliriz. 2003'ten 2005'e geldiğimizde, ağ yapısı içindeki üyelerin birbirleriyle olan yakınlıklarını ve ne kadar merkezi olduklarını ölçen "yakınlık" ve "aradalık" değerlerinin arttığını söylenebilir. Ayrıca, ağ yapısı içindeki bağlantıların sayısı ve çeşitliliğini değerlendiren küme çapının 6'dan 9'a yükselmiştir. Bütün bunlar, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaya koymuş olduğu ifadede haklı olabileceğini anlatmaktadır. Fakat, bölgenin ağ yapısı itibariyle 2003 yılından 2005 yılına doğru kendi kendine bir gelişim içinde olması, kümelenme yaklaşımının düşünülmesi açısından değer yaratmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kümeler, Bölgesel Kalkınma, Turizm vıı