Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Modelling approach for cost control in construction

İnşaat sektöründe maliyet kontrolü için bir modelleme yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 101299 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A MODELLING APPROACH FOR COST CONTROL IN CONSTRUCTION AKDENİZ, Nurettin M S , Department of Civil Engineering Supervisor: Dr Yasemin NIELSEN November 2000, 115 pages A project in the construction industry can be considered to be completed in success if only that project is completed within the estimated budget providing the desired quality and duration ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.