Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Modified theory of constraints approach to determine quality improvement priorites in manufacturing

Üretimde kalite iyileştirme faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesinde değiştirilmiş kısıtlar teorisi yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116191 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A MODIFIED THEORY OF CONSTRAINTS APPROACH TO DETERMINE QUALITY IMPROVEMENT PRIORITIES IN MANUFACTURING Karşılıklı, Uğur Kaan M. S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Gülser Koksal August 2001, 121 pages This thesis analyses the process of focusing improvement projects in a production environment. Focusing procedure is important as historical events prove that such projects are not satisfactory. To find a tool that will eliminate this weakness, alternative tools used for this process are analysed. Among the tools analysed, Theory of Constraints (TOC) is selected as the best alternative. Literature supported use of TOC in focusing improvement processes. However cases presented in the literature can be misleading. We delivered alternative approaches to fix these misleading approaches and tried to develop a complete system to guide quality improvement processes using TOC. The results did not provide a set of rules, however the cases analysed provided information on how the concrete outputs changed when the selection is changed. Keywords: Theory of Constraints, Quality Improvement III

Summary:

oz üretimde kalite iyileştirme faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesinde değiştirilmiş kısıtlar teorisi yaklaşımı Karşılıklı, Uğur Kaan Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Danışman: Doç. Dr. Gülser Koksal Ağustos 2001, 121 sayfa Bu tez üretim ortamlarındaki iyileştirme faaliyetlerine odaklanma süreçlerini incelemektedir. Bu odaklanma süreci, tarihsel başarısızlıkların sebebi olması açısından önemlidir. Bu aşamadaki sorunları ortadan kaldırmak için alternatif araçlar incelenmiştir. Bu araçlar arasından Kısıtlar Teorisi yaklaşımı amaca en uygun araç olarak seçilmiştir. Literatürde Kısıtlar Teorisinin iyileştirme süreçlerinde kullanılmasına dair örnekler bulunmuştur. Fakat literatürdeki örnekler yanıltıcı olabilmektedir. Bu yanıltıcı yaklaşımları gidermek üzere alternatif yöntemler geliştirilmiş ve kalite iyileştirme faaliyetlerinin Kısıtlar Teorisi kullanılarak yönetilmesinde bütünleşik bir sistem kurulması denenmiştir. Varılan sonuçlar genel bir kurallar dizisi oluşturmasa da verilen örneklerde yapılan seçimlerin, somut ölçütlerde nasıl değişimlere sebep olduğu gözlenebilmiştir. Anahtar Sözcükler: Kısıtlar Teorisi, Kalite İyileştirme rv