Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A monolithic phased array using RF MEMS technology

RF MEMS teknolojisi kullanılarak tek parça faz dizili anten

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201750 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis presents a novel monolithic phased array implemented using the RF MEMS technology The structure, which is designed at 15 GHz, consists of four linearly placed microstrip patch antennas, 3-bit distributed RF MEMS low-loss phase shifters, and a corporate feed network The RF MEMS phase shifter employed in the system consists of three sections with a total of 28 unit cells, and it occupies an area of 22 4 mm × 2 1 mm The performance of the phase shifters is improved using high-Q metal-air-metal capacitors in addition to MEMS switches as loading elements on a high-impedance coplanar waveguide transmission line ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, RF MEMS teknolojisi kullanılarak gerçeklestirilen yeni bir tek parça faz dizili anten sunulmaktadır 15 GHz frekansında tasarlanan yapı, dogrusal olarak dizilmis 4 adet mikroserit yama anten, 3-bit dagıtılmıs RF MEMS düsük kayıplı faz kaydırıcılar ve besleme agından olusmaktadır Sistemde kullanılan RF MEMS faz kaydırıcılar toplamda 28 birim hücreyle 3 bölümden olusmaktadır ve 22 4 mm × 2 1 mm'lik bir alanı kaplamaktadır Faz kaydırıcının performansı, yüksek empedanslı esdüzlemsel dalga klavuzu iletim hattını yükleyen MEMS anahtarlarla birlikte yüksek-Q metal-hava-metal sıgalar kullanılarak gelistirilmistir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.