Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı / Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı

A monolithic readout circuit for large format uncooled infrared detector focal plane arrays

Büyük formatlı soğutmasız kızılötesi dedektör odak düzlem matrisleri için entegre okuma devresi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 452652 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis presents a study on the design and characterization of monolithic readout circuits for large format uncooled infrared detector focal plane arrays (FPAs) Five advanced readout architectures are developed in order to increase the performance of the infrared camera system Firstly, an enhanced capacitive trans-impedance amplifier (CTIA) circuit is developed in order to increase the supply noise rejection Secondly, an optimum reference microbolometer design approach is introduced in order to compensate a large portion of the bias heating effect which is one of the primary factors limiting the performance of the system ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, büyük formatlı soğutmasız kızılötesi dedektör odak düzlem matrisleri için okuma devrelerinin tasarım ve karakterizasyon çalışmalarını sunmaktadır Kızılötesi kamera sisteminin performansını arttırmak için beş adet ileri seviye okuma devresi yaklaşımı geliştirilmiştir İlk olarak, güç sinyali üzerindeki gürültünün bastırılmasını arttırmak için geliştirilmiş yük transempedans yükseltgeç devresi tasarlanmıştır Tasarlanan yöntem başarı ile test edilmiş ve güç sinyalini 40 kat daha iyi bastırabildiği doğrulanmıştır İkinci olarak, performans limitleyici faktörlerden birisi olan gerilimden dolayı ısınmayı gidermek için optimum referans mikrobolometre tasarım yöntemi önerilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.