Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A multi-criteria decision support system for optimal allocation of subcontractors in construction projects

Alt yüklenicilerin inşaat projelerinde en uygun şekilde atanmasına yönelik bir karar destek sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 442093 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Achieving the success in a construction project requires ultimate harmony of numerous disciplines that are involved in ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bir inşaat projesinin başarısı, içerisinde yer alan çok sayıdaki farklı disiplinler arasındaki uyumu gerektirir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.