Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A multi-mode project scheduling problem with a single nonrenewable resource

Tek yenilenemeyen kaynak ile çoklu modlu proje çizelgeleme problemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 475025 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, we consider a multi-mode project scheduling problem with a single nonrenewable resource. We assume that the resource is released in pre-specified times at pre-specified quantities and the resource is consumed at activity completions. The activities can be processed at different modes where a mode is defined by a processing time and a resource requirement amount. Our problem is to select the modes and timings of the activities so as to minimize the project completion time. We develop a mixed integer linear model and present a branch and bound algorithm. The results of our experiments have revealed that the mathematical model can handle only small-sized problem instances with up to 20 tasks and branch and bound algorithm can solve problem instances with up to 100 tasks for some resource release profiles.

Summary:

Bu tezde, çoklu modlu, tek yenilenemeyen kaynaklı, bir proje çizelgeleme problemini ele aldık. Kaynağın daha önce berlirlenen zamanlarda ve miktarlarda aktarıldığını ve aktivite bitiş zamanlarında harcandığını varsaydık. Aktiviteler değişik modlarda proses edilebilmekte ve modlar işlem süresi ve kaynak gereksinim miktarı üzerinden tanımlanmaktadır. Problemimiz, proje bitiş zamanını enazlayacak şekilde aktivite modlarının seçilmesidir. Çalışmamızda, karmaşık tam sayılı doğrusal programlama modeli ve dal-sınır algoritması geliştirdik. Deneysel sonuçlarımız, matematiksek modelin iş sayısı 20'ye kadar olan küçük ölçekli problemleri çözdüğünü; dal-sınır algoritmasının ise bazı kaynak profillerinde boyutları 100 işe ulaşan büyük ölçekli problemleri çözebildiğini göstermiştir.