Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / İkt. Tar. ve İkt. Teori Bilim Dalı

A multi-pronged approach to labor market flexibility: A survey on the Turkish context

Işgücü piyasasi esnekliğine çok yönlü bir yaklaşim: Türkiye örneği üzerine bir araştirma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227628 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Turkish labor market has been experiencing low employment performance over the last two decades This pessimistic picture has become more striking after the crisis in 2001 While output growth has presented a rapid recovery, unemployment could not record such an improvement and has remained around 10 % since then ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Türkiye işgücü piyasası son yirmi senedir düşük bir istihdam performansı sergilemiştir Bu karamsar tablo, 2001 krizinden sonra daha da çarpıcı bir hal almıştır Kriz sonrası dönemde ekonomik büyümede hızlı bir iyileşme görüldüyse de işsizlik oranında aynı gelişme kaydedilememiş ve krizden bu yana işsizlik yüzde 10 civarında bir seyir izlemiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.