Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

A multi-technique approach to determine temporal andspatial variability of groundwater-stream waterexchange in Çakıt Stream, Niğde/Turkey

Çakıt Deresi, Niğde/Türkiye'de yeraltı-yüzey suyuetkileşiminde değişkenliklerin zamansal ve mekansalolarak belirlenmesi adına çok teknikli bir uygulama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 555432 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Characterizing the spatio-temporal distribution of groundwater-surface water exchange fluxes are of paramount importance in understanding catchment behavior The objective of this study is to quantify the spatio-temporal distribution of the exchange fluxes along the Çakıt Stream (Niğde, Turkey) through coupling a set of geophysical techniques and in-stream measurements in a hierarchical manner First, geological and water quality information were combined at the regional scale to determine the focus area at the reach-scale ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Havza hidrolojisinde yeraltı-yüzeysuyu akış etkileşiminin zamansal ve mekansal dağılımını anlamak büyük önem arz etmektedir Bu çalışmanın amacı jeofiziksel teknikleri ve nehiriçi ölçümleri hiyerarşik düzende uygulayarak Çakıt Deresi'ndeki (Niğde, Türkiye) yeraltı-yüzeysuyu akış etkileşimini belirlemektir İlk olarak, Çakıt Deresi üzerinde detaylı çalışma yapılacak kısım daha önce havza boyunca gerçekleştirilen anyon-katyon analizi ve mevcut jeolojik bilgiler kullanılarak belirlendi ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.