Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı

A multi-temporal masking classification method for field based agricultural crop mapping

Parsel bazlı tarımsal ürün belirlenmesi için çok zamanlı maskelemeli sınıflandırma metodu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143239 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study describes the field-based classification of agricultural crops using multi-date Landsat 7 ETM+ images acquired in May, July, and August 2000 The study area is located in north-west of Turkey with a size of about 1 5 km x 1 1 3 km and grows a variety of crops The objective was to identify the summer (August) crops within the agricultural fields The classification methodology is based on a multi- temporal masking of Landsat 7 ETM+ images ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, Mayıs, Temmuz ve Ağustos 2000'de elde edilen çok zamanlı Landsat 7 ETM+ görüntüleri kullanılarak tarımsal ürünlerin parsel tabanlı sınıflandırılmasını incelemektedir Çalışma alanı, Türkiye'nin Kuzey batısında, yaklaşık 15 km x1 1 3 km alanı kapsamaktadır ve alanda çok çeşitli ürün yetişmektedir Çalışma amacı, tarımsal saha içindeki yaz (Ağustos) ürünlerinin saptanmasıdır Sınıflandırma metodolojisi, Landsat 7 ETM+ görüntülerinin çok zamanlı maskelemelendirilmesine dayanmaktadır Bu çalışmada ilk olarak, en büyük olabilirlik sınıflandırma algoritması kullanılarak bu üç görüntü (Mayıs, Temmuz, Ağustos 2000) üzerinde denetimli piksel başına sınıflandırılma yapılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.