Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

A multifactorial sociolinguistic analysis of business naming practices in Turkey

Türkiye'deki işyeri isimlerinin toplumdilbilimsel açıdan çok etkenli analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218064 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The growing world supremacy of English and its relentless spread across the globe is both widely criticized for becoming a `threat? and causing socio-cultural destruction in the form of linguistic imperialism and appreciated for being a `basic survival skill? and a global commodity to which every individual adds a distinct flavor and which has crucial pragmatic and instrumental functions, benefits and prestige for its users. Acknowledging the current global role and status of English in mind, this thesis investigates the causes and consequences of English language use in business naming practices in shop names in Turkish business discourse. As a result of the study, it was concluded that foreign influence in shop names in Turkish discourse might be grouped under three major categories: (a) foreign signs (both English and non-English signs), (b) hybrid signs (Turkish-English, English-Turkish), and (c) Englishized Turkish signs (names using of Turkish words spelled according to English orthographical conventions to looks like English and sound like Turkish). Research results indicated that business naming practices are manifestations of English language dominance in Turkey. Foreignization of shop names in Turkish is spearheaded by English. Nevertheless, foreign words in business names include those from languages other than English. The undisputed dominance of English in business discourse is not limited to business names but includes window displays, signs on the window or door of commercial entities, exterior signs for public entities such as billboards, as well as advertising posters. While certain sectors such as personal care, restaurants and cafes, stores selling information system goods are more susceptible to English language use, others such as durable consumer goods, pharmacies, auto galleries, gas stations, car repairers, driving schools, bookstores, and publishing houses almost have no place for the English language occurrences.Keywords: Sociolinguistics, Naming, Branding, Foreign Branding, English in Turkey

Summary:

İngilizce'nin günümüzdeki küresel ölçekteki yükselişi, rolü ve önemi gerek sosyokültürel tahribata yol açtığı düşüncesiyle dil emperyalizminin kaynağı şeklinde bir tehdit olarak algılanmakta, aynı zamanda kullanıcılarına çeşitli katkılar sağlayan, pragmatik ve işlevsel gereklilik arz eden ve daha da önemlisi temel yaşam gereksinimi olarak değerlendirilen, başlı başına bir prestij unsuru olarak değerlendirlmektedir. İngilizce'nin küresel anlamdaki rolü de dikkate alınarak yapılan bu çalışma Türk ticaret hayatının bir parçası olan iş yeri isimlerinde kullanılan başta İngilizce olmak üzere yabancı isimlerin sebeplerini ve sonuçlarını inclemektedir. Yapılan araştırma neticesinde, Türk ticari hayatında kullanılan iş yeri isimlerinin 3 ana başlık altında sıralanabilieceği gözlemlenmiştir: (a) yabancı isimler (İngilizce veya yabancı iş yeri isimleri), (b) melez isimler (Türkçe-İngilizce veya İngilizce-Türkçe isimler) ve (c) İngilezceleşmiş Türkçe isimler (Türkçe isimlerin İngilizce yazım kurallarına uygun biçimde yazılarak elde edilen hem Türkçe hem İngilizce isimler). Araştırma sonuçları göstermiştir ki, iş yeri isim uygulamaları İngilizce'nin Türkiye'de olan etkisinin belirgin bir göstergesidir. Ticari alanda kullanılan Türkçe isimleri yabancılaşması İngilizce öncülüğünde olmaktadır. Yine de iş yeri isimlerinde kullanılan yabancı isimler İngilizce dışında yabancı dillerden de örnekler içermektedir. İngilizce'nin ticari alanda gözlemlenen önlenemez etkisi sadece iş yeri isimleri ile sınırlı olmayıp iş yeri girişinde ve camlarında bulunan levhalar ve reklam panolarını da içermektedir.Bu çalışma ortaya koymuştur ki, İngilizce'nin ticari alandaki etkisi her sektörde aynı oranda değildir. Lokantalar, kafeler, bilgisayar mağazaları, kuaför ve güzellik salonları gibi iş yerleri İngilizce isim kullanmaya nispeten daha meyilli iken, dayanaklı tüketim malları,eczaneler, otomobil galerileri, tamirciler, kitapçılar ve yayınevleri İngilizce isim kullanma konusunda daha muhafazakardır. Anahtar Kelimeler: Toplumdilbilim, isim verme, marka, yabancı marka, Türkiye'de İngilizce.