Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

A multilevel analysis of home and classroom literacy environments in relation to preschoolers' early literacy development

Okul öncesi dönem erken okuryazarlık becerilerinin eviçi ve sınıf okuryazarlık ortamları ile olan ilişkinin çok düzeyli analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 439198 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aimed to investigate the characteristics of the preschool children's home and classroom literacy environments and to search for relationships between receptive and expressive vocabulary, phonological awareness and concepts about print development The participants of study were 168 parents and their children attending five private preschools in Ankara The twowave data of the study was collected during the fall and spring semester of the 2014- 2015 academic year The findings of the study revealed that children have more oral language related home experiences than print related experiences ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının ev ve sınıf içi okuryazarlık ortamlarının incelenmesi ve bu iki ortamın alıcı ve ifade edici kelime bilgisi, ses farkındalığı ve yazı kavramları beceri gelişimleri ile ilişkisinin araştırılmasıdır Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan beş özel okulda öğrenim gören 168 çocuk ve aileleri oluşturmaktır Çalışma verileri 2014-2015 eğitim öğretim yılının güz ve bahar dönemi olmak üzere iki aşamada toplanmıştır Çalışma sonuçları çocukların ev-içi okuryazarlık ortamlarının yazı ile ilgili deneyimlerine göre sözel dil becerilerinin daha zengin olduğunu göstermektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.