Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A multiobjective approach to assembly line part feeding problem

Montaj hattı parça besleme problemi için çok amaçlı bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 542571 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The change in product diversity and sense of quality to increase customer satisfaction has also affected the design and management of assembly lines. Keeping the amount of stock at desired levels to provide parts to the assembly line and prevent the accumulation of stocks at assembly line has become an increasingly challenging problem for manufacturing companies that have high product diversity and high model variability. Increasing the number of vehicles might be a solution to control stock level but this leads to in-plant traffic problem. Therefore, a balance should be maintained between stock and traffic level to overcome this challenge. Although there is a comprehensive literature on assembly line optimization, assembly line part feeding problem has been addressed by relatively few studies. In this thesis, we aim to minimize the number of tours needed to feed the assembly line and the line side stock of a company which has many production lines and produces a wide variety of products. A bi-objective mathematical model is developed to produce a transportation schedule for each vehicle driver. Since, the mathematical model is solved optimally for only small-size problems, a problem-specific heuristic algorithm is developed to solve large-size problems. The heuristic algorithm generates solutions within a very short time period for vi large-size problems. The heuristic algorithm is capable to produce almost all nondominated solutions.

Summary:

Müşteri memnuniyetini arttırmak için ürün çeşitliliği ve kalite anlayışında yaşanan değişim, üretim süreçlerini de etkilemiştir. Yüksek ürün çeşitliliğine ve üretim hattında yüksek model değişkenliğine sahip üretim firmaları için hat yanı stok miktarını arzu edilen seviyelerde tutarak hattı beslemek ve ara madde yığılmalarını önlemek giderek zorlaşan bir problem halini almıştır. Bu sorunu çözmek için araç sayısını arttırmak firma içi trafik problemine neden olduğu için iki amaç arasında bir denge kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Üretim süreçlerine ilişkin kapsamlı bir literatür olmasına rağmen montaj hattı parça besleme problemi az sayıda çalışma tarafından ele alınmıştır. Bu tezde çok sayıda üretim hattına sahip ve çok çeşitli ürün üreten bir firma için hat yanı stok miktarının ve hattı beslemek için gerekli araç tur sayısının en azlanması amaçlanmıştır. Her bir araç sürücüsü için taşıma çizelgesi oluşturmayı hedefleyen iki amaçlı bir matematiksel model geliştirilmiştir. Matematiksel model sadece çok küçük ölçekli problemleri çözebilmektedir. Bu nedenle, problem spesifik bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Sezgisel algoritma büyük problemler için dahi çok kısa sürede domine edilmemiş çözümlerin tamamına yakınını üretmiştir.