Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

A. N. Ostrovski'nin 'Fırtına' ve 'Çeyizsiz Gelin' adlı eserleri ile edebi kişiliği

A. N. Ostrovsky?s works ?The Storm? and ?Fiancée without Fortune? and literary personality

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250245 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Rus Halk Tiyatrosu'nun kurucusu, realizm akımının en büyük temsilcilerinden biri olan Aleksandr Nikolayeviç Ostrovski (1823 ? 1885) yılları arasında yaşamıştır. Moskova'da doğmuş olan Ostrovski liseyi bitirdikten sonra babasının zoruyla Hukuk Fakültesi'ne girmiş, daha sonra ise üniversiteyi bırakıp mahkeme kâtipliğine başlamıştır.50'li yıllarda dramaturg zamanın önemli bir edebiyat dergisinde yazamaya başlamış, kendini tamamen edebiyata ve tiyatroya vermiştir. Dramaturg Rus yaşamının tüm özelliklerini anlaşılır ve açık bir dille eserlerinde yansıtmıştır. Eserlerinde özellikle toplumsal sorunları ve insanlar arasındaki çıkar ilişkilerini ele almıştır. Sadelik onun eserlerini oluştururken değişmez bir tarzıdır. Ona göre sanatçı ne bir diplomat, ne de politikacıdır.1850 yılında tüccar sınıfını realist bir şekilde anlatan ilk komedisi ?Bu Aile İşi Aramızda Hallederiz? basılmıştır. Ostrovski tüccar sınıfının yanında asilzade ve memur sınıfına da eserlerinde yer vermiştir. O, aslında bu komedi türündeki eserleriyle Rus Halkı'nı komik bir dille eleştirmiştir. 1853 yılında ?Yapamayacağın İşe Kalkışma?, 1854 yılında ?Fakirlik Ayıp Değil? adlı eserlerini yazmıştır. 1859 yılında ise en önemli eserlerinden biri olan ?Fırtına?yı yazmıştır. Bu eserde Ostrovski fırtınayı bir sembol olarak kullanmış ve despotluğun insanlar üzerindeki yıkıcı etkisine değinmiştir. ?Fırtına? eseriyle benzerlik gösteren ?Çeyizsiz Gelin? adlı eserini de 1878 yılında tamamlamıştır.Ostrovski'nin bütün eserleri Moskova'daki Malıy Tiyatrosu ve Petersburg'daki Aleksandrinski Tiyatrosu'nda sahnelenmiş ve dramaturgun Rus Tiyatrosu'na çok büyük katkıları olmuştur.

Summary:

Alexander Nikolayevich Ostorovski, one of the greatest represantetives of the realist movement, lived between 1823-1885. Born in Moscow, he worked as a clerk of court after leaving law school which he attended unwillingly because of his father.In the fifties, he began writing at an important literary review of the dramaturg period and completely confided himself in literature and theatre (drama). His works feature all the characteristics of the Dramaturg Russian life in a quite qualified and plain language. His writing mainly addresses social conflicts and self beneficiary relationships of mankind. Simplicity is always what makes his works precious and becomes a manner he always writes with. According to Ostorovski, an artist is never a diplomat nor a politician.In 1850, ?Svoi Lyudi, Soçtyomsa? (It's a Family Affair?We'll Settle It Ourselves) , which depicts the trading class in a realist manner, was published. Ostorovski not only wrote about the trading class, but also about aristocrats and white-collors. In fact, he mainly criticizes the Russian folk with humor with his works of comedy. In 1853, ??? ? ???? ???? ?? ??????? (Yourself In Another Man's Sledge) was published, right before ????????? ?? ?????? (Poverty is no crime) in 1854. In 1859, he wrote one of his greatest works, ??????? (The Storm), in which he uses the term ?storm? as a metaphore in order to show how despotism causes destructive damages on people. He finished writing another piece resembling The Storm in many ways, ??????? ???????? (Without Dowry) in 1878.All works of Ostrovski were put on stage in Maliy Theatre in Moscow and Alexanderysnky Theatre in St. Petersburg and these made great contributions to (Dramaturg Russian Theatre.)