Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilm Dalı

A nanotechnology roadmap for the Turkish defense industry

Türk savunma sanayi için nanoteknoloji yol haritası

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 531598 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Nanotechnology is one of the key pillars of the next industrial revolution It is anticipated that many of the services and goods related to industry and daily life would be transformed through the advancements in nanotechnologies Due to the fact that this fast developing technology can be applied almost all science and technology fields, it is considered to be one of the general purpose technologies, like information technologies Therefore, investments in nanotechnologies are increasing day by day In order to take advantage of this rapidly developing technology, it is important to identify the application domains and R&D priorities, which require long term foresight studies, particularly at the national level due to the strategic importance of the technology Defense sector is one of the most benefiting sectors of nanotechnologies Warfare conditions change rapidly due to transformation of society, economy and politics Technologies are constantly developed to address the new demands and to provide further opportunities ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Nanoteknoloji yeni sanayi devriminin temel taşlarından biridir Sanayi ve günlük hayata dair birçok ürünün/hizmetin bu teknoloji yoluyla değiştirileceği öngörülmektedir Hızlı gelişen bu teknolojinin neredeyse tüm bilim ve teknoloji alanlarına uygulanabilmesi nedeniyle nanoteknoloji, bilgi teknolojileri gibi genel amaçlı teknolojilerden biri olarak kabul edilmektedir Bu yüzden son yıllarda nanoteknolojiye yatırımlarda artış görülmektedir Hızla gelişen teknolojinin sağladığı faydaların çoğundan yararlanmak için uygulama alanlarının ve Ar-Ge önceliklerinin belirlenmesi önemlidir Özelikle de teknolojinin ulusal düzeyde stratejik öneminden ve finansman ihtiyacından dolayı uzun vadeli Öngörü çalışmalarının yapılması gerekmektedir Savunma sektörü, nanoteknolojiden en çok yararlanan sektörlerden biridir Muharebe koşulları toplumun, ekonominin ve politikanın dönüşmesi nedeniyle süratle değişmektedir Teknolojiler, yeni taleplere cevap vermek ve daha fazla fırsat sağlamak için sürekli geliştirilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.