Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A national it strategy for Turkish construction industry

Türk inşaat sektörü için milli bir bilgi teknolojisi stratejisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153510 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NATIONAL IT STRATEGY FOR TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY Kumaş, Nihan M S , Department of Civil Engineering Supervisor: Assistant Prof Yasemin Özdoğan Nielsen May 2004, 333 pages In this thesis, a national information technology (IT) strategy applicable to Turkish construction industry for future implementation of IT is developed, advising guidance to current and future stakeholders but also researchers and decision makers to set the right priorities and pre-harmonization for IT in construction Within this study, the present situation of the industry is discussed, so as to structure today's required industry abilities fulfil ling tomorrow's demands and innovative IT solutions Then, a coherent vision is developed for agile, model-based/knowledge-driven Turkish construction industry Following the analysis of IT trends and opportunities, a national IT strategy framework for the industry is specified Finally; other country applications are examined to give direction for the developed strategy implementation approach ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Öz TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN MİLLİ BİR BİLGİ TEKNOLOJİSİ STRATEJİSİ Kumaş, Nihan Yüksek Lisans , İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Assistant Prof Yasemin Nielsen Mayıs 2004, 333 sayfa Bu çalışmada, gelecekteki bilgi teknolojileri uygulamalarında; şu anki ve gelecekteki iştirakçilerin yanı sıra araştırmacılar ve karar yetkililerinin inşaat sektöründe doğru öncelikleri ve ön-uyumu kurabilmeleri için yol gösteren, Türk İnşaat Endüstrisi'nde uygulanabilir milli bir bilgi teknolojileri stratejisi geliştirilmiştir Bu çalışma kapsamında, geleceğin yaratıcı bilgi teknolojileri çözümlerini gerçekleştirebilecek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek günümüz sektör gereksinimlerini tasarımlamak amacıyla, sektörün şu anki durumu tartışılmıştır Daha sonra, atik, model tabanlı bilgiye dayalı bir Türk İnşaat Endüstrisi için tutarlı bir vizyon geliştirilmiştir Bilgi teknolojileri eğilim ve fırsatlarının analizini takiben, sektör için milli bir bilgi teknolojileri stratejisi belirlenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.