Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A naturalistic account of mental representation

Zihinsel temsilin doğalcı açıklaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199152 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA NATURALISTIC ACCOUNT OF MENTAL REPRESENTATIONAytekin, TevfikPh.D., Department of Cognitive ScienceSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Erdinç SayanFebruary 2007, 102 pagesMy thesis is an attempt to develop a naturalistic account of mental representationbased on the notion of causation. The thesis consists of two main parts. The first part(chapters II and III) develops an understanding of naturalization. According to myproposal, naturalization is a two-step process: in the first step a set of conditions isspecified which are thought to be the essential aspects of the notion under study andin the second step a naturalistic system is proposed which is claimed to satisfy theseconditions. In accordance with this understanding of naturalization, the second part(chapters IV and V) of the thesis sets out the conditions which a successfulnaturalization of mental representation has to satisfy and then develops a newnaturalistic account of mental representation based on the causal connectionsbetween environmental properties and the brain.Keywords: Mental representation, intentionality, naturalization.iv

Summary:

ÖZZİHİNSEL TEMSİLİN DOĞALCI AÇIKLAMASIAytekin, TevfikDoktora, Bilişsel Bilimler BölümüTez Yöneticisi: Doç. Dr. Erdinç SayanŞubat 2007, 102 sayfaBu tez nedenselliğe dayalı doğalcı bir zihinsel temsil açıklaması geliştirmegirişimidir. Tez iki ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda (bölüm II ve III) birdoğallaştırma anlayışı geliştirilmiştir. Buna göre doğallaştırma iki adımlı bir süreçtir:ilk adımda üstünde çalışılan kavramın başlıca özellikleri olduğu düşünülen şartlarbelirlenir ve ikinci adımda bu şartları sağlayan doğalcı bir sistem önerilir.Doğallaştırmanın bu anlayışına uygun olarak tezin ikinci kısmında (bölüm IV ve V)zihinsel temsilin başarılı olarak doğallaştırılmasını gerçekleştirmek için gereklişartlar belirlenmiş ve zihinsel temsilin beyin ve çevre arasındaki nedensel ilişkilerinedayanan doğalcı bir açıklaması verilmiştir.Anahtar Kelimeler: Zihinsel temsil, yönelimsellik, doğallaştırma.v