Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

A need analysis study for faculty development programs in METU and structural equation modeling of faculty needs

Orta Doğu Teknik Üniversitesi?nde fakülte gelişim programları için ihtiyaç analizi çalışması ve fakülte ihtiyaçlarının yapısal denklem modelleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143661 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this doctoral thesis research study was first to investigate the needs for a faculty development program in Middle East Technical University (METU) Later, in the second phase, models that explained the linear structural relationships among factors that might be influential on faculty's perceived competencies about the skills necessary for the instructional practices, personal, professional and organizational developments were proposed and compared ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın ilk amacı, öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin fakülte gelişim programlarına yönelik ihtiyaçlarını Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) araştırmaktır Çalışmanın ikinci evresinde öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin öğretimsel, kişisel profesyonel ve organizasyon gelişim için gerekli becerilerin yeterliliğine yönelik algılarım etkileyen faktörler arasındaki doğrusal yapı ilişkilerini açıklayan modeller öne sürülmüş ve karşılaştırılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.