Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

A needs analysis study for the English-Turkish translation course offered to management students of The Faculty of Economic and Administrative Sciences at Başkent University

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme öğrencileri için açılan İngilizce-Türkçe çeviri dersine yönelik bir ihtiyaç analizi çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147626 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to identify and analyze the needs of the third year Management students of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Başkent University with regard to the English-Turkish Translation Course through the perceptions of the students; course instructors including the course designer; graduates who took the course; subject-area instructors of the Department of Management; and the professionals practicing in different fields of management and business administration Based on the findings of the study, recommendations were extended to the course designer and the instructors who teach the course for the improvement of the course ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Başkent Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin Çeviri Dersi'ne yönelik ihtiyaçlarının, öğrenciler, dersi veren öğretim elemanları, bölüm öğretim görevlileri, mezunlar ve işletme ve iş idaresi alanlarında faaliyet gösteren çalışanlarm algılarına dayanarak belirlenmesi ve analiz edilmesidir Çalışma bulguları doğrultusunda, ders tasarımcısına ve dersi veren öğretim elemanlarına önerilerde bulunulmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.