Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

A Needs assessment study on English language needs of the tour guidance students of faculty of applied sciences at Başkent University

Başkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tur Rehberliği bölümü öğrencilerinin İngilizce becerilerine yönelik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi: Vaka incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140137 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NEEDS ASSESSMENT STUDY ON ENGLISH LANGUAGE NEEDS OF THE TOUR GUIDANCE STUDENTS OF FACULTY OF APPLffiD SCIENCES AT BAŞKENT UNIVERSITY Ekici, Neşe M S , Department of Educational Sciences Supervisor: Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ TUR REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE BECERİLERİNE YÖNELİK İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: VAKA İNCELEMESİ Ekici, Neşe Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.