Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Needs-based writing syllabus for the students of international relations and political science at Başkent University

Başkent Üniversitesi uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi öğrencileri için ihtiyaç odaklı bir İngilizce yazma programı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 113965 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NEEDS-BASED WRITING SYLLABUS FOR THE STUDENTS OF INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICAL SCIENCE AT BAŞKENT UNIVERSITY Işık, Elvan Eda M. A., Department of English Language Teaching Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ayşegül Daloğlu September, 2002, 177 Pages The greater part of this thesis is devoted to the assessment of the needs, lacks and wants of the second year International Relations and Political Science students at Başkent University when writing in English in academic and professional domains. The first two chapters present a description of the English programs at Başkent University, significance of the writing skill for the field of International Relations and Political Science, a review of different approaches to needs assessment, data collection tools in needs assessment, approaches to course design, approaches to the writing skill and review of studies on the writing skill in ESP. Chapter III presents the data collection methods in this study which are 1) a questionnaire to the students, 2) structured interviews with the departmental instructors, instructors of the English course, administrators of the English Language School of Başkent University, and the professionals practicing in different fields of International Relations and Political Science, 3) an analysis of the samples of the students' written productions in different academic tasks. The findings are discussed in Chapter IV. Instructional goals for the writing component of the second year ESP course for the students of International Relations and Political Science are formulated in Chapter V. In addition, recommendations related to the methodology and syllabus development are presented. This thesis has six appendices. The first five appendices involve the questionnaire and the structured interviews utilized in this study. The sixth appendix is a sample lesson plan exemplifying the recommendations made in Chapter V. Keywords: English for Specific Purposes, Needs Assessment, Writing, Writing Syllabus m

Summary:

oz BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN İHTİYAÇ ODAKLI BİR İNGİLİZCE YAZMA PROGRAMI Işık, Elvan Eda Yüksek Lisans, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Daloğlu Eylül, 2002, 177 Sayfa Bu tezin büyük bir kısmı Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü' ndeki ikinci sınıf öğrencilerinin akademik ve mesleki alanlardaki İngilizce yazma ihtiyaçlarını, eksikliklerini, ve isteklerini ölçmeye ayrılmıştır. İlk iki bölüm Başkent Üniversitesi'ndeki İngilizce programlarını ve İngilizcenin Uluslarası İlişkiler alanı için önemini açıklamaktadır. Ayrıca, farklı yaklaşımlar ışığında, ihtiyaç analizi, program geliştirme ve yazma becerisinin öğretimini tartışmakta ve bu tezdekine benzer çalışmaları incelemektedir. Üçüncü Bölüm bu çalışmada kullanılan veri toplama metodları olan 1) öğrenci anketi, 2) bölüm öğretim görevlileri, İngilizce okutmanları, İngilizce Hazırlık Bölümü yöneticileri, ve uluslarası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında çalışan profesyonellerle yapılan kontrollü mülakatları tanıtmaktadır. Dördüncü Bölüm bu çalışmada elde edilen sonuçlan sunmaktadır. Beşinci Bölüm ise ikinci sınıf Uluslarası ilişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğrencilerine yönelik özel amaçlı İngilizce dersinin yazma becerisi ile ilgili kısmı için oluşturulan hedefleri kapsamaktadır. Bunun yanında, yazma programının geliştirmesi ve yazma becerisinin öğretilmesi konusunda öneriler getirmektedir. Bu tezin altı eki vardır. İlk beş ek bu çalışmada kullanılan anket ve kontrollü mülakatları kapsamaktadır. Altıncı ek ise Beşinci Bölümde getirilen önerileri örnekleyen bir ders planı içermektedir. Anahtar Kelimeler: Özel Amaçlı İngilizce, İhtiyaç Analizi, Yazma, Yazma Programı iv