Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A new approach for better load balancing of visibility detection and target acquisition calculations

Görülebilirlik ve hedef tespiti hesaplamalarının yük dengelemesinin daha iyi yapılabilmesi için yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269408 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Calculating visual perception of entities in simulations requires complex intersection tests between the line of sight and the virtual world. In this study, we focus on outdoor environments which consist of a terrain and various objects located on terrain. Using hardware capabilities of graphics cards, such as occlusion queries, provides a fast method for implementing these tests. In this thesis, we introduce an approach for better load balancing of visibility detection and target acquisition calculations by the use of occlusion queries. Our results show that, the proposed approach is 1.5 to 2 times more efficient than the existing algorithms on the average.

Summary:

Simülasyonlarda varlıkların görsel algılarının hesaplanması sırasında varlığın görüş hattı ile sanal dünya arasında karmaşık kesişim testleri yapılmaktadır. Bu çalışmada arazi ve arazi üzerinde bulunan çeşitli nesnelerden oluşan dış ortamlar ele alınmıştır. Ekran kartlarının örtme sorgusu gibi donanım destekli yetenekleri sayesinde bu testler hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu tezde örtme sorguları kullanılarak görülebilirlik ve hedef tespiti hesaplamalarının yük dengelemesinin daha iyi yapılabilmesi için bir yaklaşım sunulmuştur. Sonuçlarımız önerilen yaklaşımın mevcut algoritmalara kıyasla ortalamada 1.5 ile 2 kat arasında daha hızlı olduğunu göstermektedir.