Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A new approach for distributed amplifier design

Dağıtılmış yükselteç tasarımında yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 318818 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis work, a new distributed amplifier topology is discussed and applied to three different cases. The topology is based on dividing the frequency spectrum into channels and amplifying afterwards. The channelized and amplified signals are then combined at the output for broadband amplification. This topology is used in the design of a three channel 0.1-1 GHz amplifier with a gain of 14.5±0.6 dB. The design is fabricated, and then the measured and simulated results are compared. A second 0.1-1 GHz amplifier with 21±1 dB is designed in simulation environment with five channels. This five channel amplifier is fabricated and measured results are compared with the simulated ones. A 1-6 GHz three channel amplifier is also designed with a gain of 10.5±0.5 dB. Application of the proposed topology to three different designs shows promising results for future amplifier designs.

Summary:

Bu tez çalışmasında, yeni bir dağıtılmış yükselteç topolojisi geliştirilmiş ve üç farklı duruma uygulanmıştır. Topoloji frekans tayfının kanallara bölünmesi ve daha sonra da yükseltilmesi üzerine kuruludur. Kanallara ayrılmış ve yükseltilmiş sinyaller geniş bantlı yükseltme elde edebilmek için çıkışta birleştirilmektedir. Bu topoloji üç kanallı 0.1-1 GHz arasında 14.5±0.6 dB kazanç sağlayabilen bir yükseltecin tasarımında kullanılmıştır. Bu tasarım üretilmiş ve ölçüm sonuçları benzetim sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Aynı topoloji 0.1-1 GHz arasında 21±1 dB kazanç sağlayabilen beş kanallı bir tasarım için de kullanılmıştır. Beş kanallı bu yükselteç üretilmiş ve ölçüm sonuçları benzetim sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 1-6 GHz arasında çalışan üçüncü bir yükselteç 10.5±0.5 dB kazanç sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu topolojinin üç farklı tasarıma uygulanması sonucunda umut vaat eden sonuçlar elde edilmiştir.