Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A new approach for the assessment of hf channel availability under ionospheric disturbances

Yüksek frekans kanalının kullanılırlığına iyonküresel düzensizlikler altında değer biçilmesi için yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180880 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

High Frequency (3-30 MHz) (HF) Ionospheric Channel is used for military,civilian and amateur communications By using Ionosphere, communication fordistances beyond the line of sight is achieved The main advantage of this type ofcommunication is that it does not to require a satellite to communicate with apoint beyond the line of sight Actually the Ionosphere is used instead of asatellite To use Ionosphere but not a satellite means independent communicationfor a country The disadvantage of HF Ionospheric Communication is that the characteristics ofthe reflecting media (i e channel?s transfer function) depends on many variables,e g ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yüksek Frekanslı (3-30 MHz) (YF) yonküresel Kanal askeri, sivil ve amatöriletişimde kullanılmaktadır yonküre kullanımıyla görüş çizgisinin ötesindekinoktalarla iletişim sağlanmaktadır Bu tür iletişimin başlıca getirisi görüş çizgisiötesindeki bir noktayla iletişim sağlanırken uydulara gereksinim duyulmamasıdır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.