Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

A new approach for the epilepsy diagnosis and for the localization of epleptogenic brain regions

Epilepsi teşhisi ve epileptik beyin bölgesinin belirlenmesi için yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222549 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, Time Series Analysis methods are applied to multichannel scalp EEG records (19 regions) from 24 epileptic patients for the determination of the nature of epileptic signals: whether there exists non-stationary characteristics in the epileptic signals or not. Secondly, we use ?causality? methods for the determination of the exact primary generator region of the epileptic seizures. Here we find: first, epileptic signals have exactly ?unit root? (epileptic signals are non-stationary in their nature) within the sub-segments of the recordings; second, an epileptic seizure is originated from only one region and is propagated immediately to the another regions, or in other words, there exists exactly one ?co-integration? relation between different non-stationary signals generated by at least two regions in the brain; third, deriving from the tested and constructed mathematical model of observed epileptic EEG data, we propose two main representations in order to analyze the reasons of the epileptic seizures and thus we distinguish the related ?possible ? observable? symptoms of epilepsy. Moreover, we identify both the ?short-term? and ?long-term? effects (causality) of the non-stationary epileptic signals on the other brain regions for the triggering of the non-stationary data generation and finally we determine the rate of propogation of an epileptic seizure by Vector Error Correction Mechanism (VECM). Keywords: Non-Stationary Process, Epilepsy, Co-Integration

Summary:

Bu çalısmamda temel olarak, insan beyninden alınan EEG isaretlerinin dogasını anlamak üzerine çalıstım. Yürüttügüm çalısmanın ana eksenini Alzheimer hastası oldugundan kuskulanılan bir grup hastanın ve ayrıca Sara hastası oldugundan kuskulanılan baska grup bireylerin 19 kanaldan 76000 örnek olarak kaydedilmis EEG isaretlerinin Zaman Serileri Analizi yapmak teskil etmektedir. Normal insana ait Beyin EEG isareti hem çok büyük örneklerde (uzun süreçte) hem de bu örneklere ait alt örnek aralıklarında (alt süreçlerde) duragan olarak tespit edilmistir. Alzheimer oldugundan kuskulanılan hastalarda da Zaman Serisi Analizi açısından, normal bireyinkinden farklı hiçbir duruma rastlanılmamıstır.Fakat, Sara oldugundan kuskulanılan hastalarda durum tamamen farklıdır. Çok büyük gözlem aralıgında, isaret duragan karakter sergiliyor olsa da, küçük gözlem aralıklarında isaret duragan olmayan süreç takip etmektedir. Buna paralel olarak duragan olmayan isaret üreten bölgeler arasında ortak hareket mevcuttur. Yani, bir bölge bir anda duragan olmayan data üretmeye baslamakta ve bu durum çok küçük zaman aralıgında diger bölgeleri tetiklemekte ve söz konusu zaman aralıgından baslayarak duragan olmayan süreç'in tüm beyne yayılmasına neden olmaktadır. Bu bulgu bile tek basına, Sara literatüründe ancak son günlerde ortaya atılan yeni bir iddiaya isaret etmesi açısından degerlidir. Sara krizleri kesinlikle tek kaynaktan baslamakta ve yayılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Duragan Olmayan Süreçler, Epilepsi, Ortak Hareket,