Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı

A new approach to reduce the formation fluid invasion during well control operations

Kuyu kontrol operasyonlarında formasyon akışkan girişini azaltmak için yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 569848 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Well control technique is particularly important in oil and gas operations such as drilling, well work over, and well completions because of higher drilling costs, waste of natural resources, and the possible loss of lives of rig personnel. It is known very well that the larger the volume of influx, the more difficult to bring the well under control. The aim of this study is to lessen volume of influx from the formation by shut-in the well with a new well control approach. This approach is based on decreasing the difference between the formation pressure and the bottom-hole pressure by pumping drilling mud after shut-in. A multiphase dynamic well control simulator has been used to demonstrate results of study. It was observed that when this new approach was applied, the volume of formation fluid invasion decrease and stabilization time increases with an increase in formation permeability.

Summary:

Kuyu kontrol tekniği özellikle sondaj ve kuyu tamamlama gibi petrol ve doğal gaz operasyonlarında yüksek sondaj maliyetleri, doğal kaynak israfı ve kule personelinin can kaybı olasılığı nedeniyle önemlidir. Formasyondan kuyuya giren akışkan hacmi ne kadar fazla ise, kuyunun tekrar kontrol altına alınmasının daha zor olduğu çok iyi bilinmektedir.Bu çalışmanın amacı kuyunun kapatılmasından sonra formasyon akışkan girişinin yeni bir kuyu kontrol yaklaşımı ile azaltılmasıdır. Bu yaklaşım kapama işleminden sonra kuyu içine sondaj çamuru pompalayarak formasyon basıncı ile kuyudibi basıncı arasındaki farkı azaltmaya dayanır. Çalışmanın sonuçlarını göstermek için çok fazlı dinamik bir kuyu kontrol simülatörü kullanılmıştır. Bu yeni yaklaşım uygulandığında, formasyon geçirgenliğinin artmasıyla toplam giren akışkan hacminin azaldığı ve stabilizasyon süresinin arttığı gözlenmiştir.