Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü / Felsefe Anabilim Dalı

A new approach to the idea of environment in the light of Zurek's existential interpretation

Zurek'in varoluşsal yorumu çerçevesinde yeni bir çevre anlayışı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321069 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to contribute to ecocentric views by revising and criticising Callicott's conception of environment and ecocentric ethics that he develops in the light of ecology and the Copenhagen Interpretation of quantum physics. The thesis also aims to support the ecocentric point of view by suggesting a different approach to the conception of environment in the light of the Existential Interpretation.

Summary:

Bu çalışmada, Callicott'un yeni ekoloji ve kuantum fiziğinin Kopenhag Yorumu ışığında geliştirdiği çevre anlayışı ve çevre merkezcil etiği eleştirel biçimde incelenerek ve aynı zamanda Zurek'in Varoluşsal Yorumu ışığında çevre anlayışına yeni bir yaklaşım getirilerek çevre merkezcil görüşe katkı sağlamak hedeflenmiştir.