Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A new change detection method using double segmentation and its application on remotely sensed images

Çift bölütleme ile değişiklik analizi ve uzaktan algılanan imgelere uygulanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341113 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Change detection research, a branch of statistical data analysis, focuses on detecting changed samples between di erent observations of the same dataset The proposed study presents a novel change detection procedure and its application as a complete framework which is designed to work on remotely sensed images ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

İstatiksel veri analizi çalışmalarının bir dalı olan değişiklik algılama, aynı verinin iki farklı gözleminde değişiklik gösteren örnekleri bulmayı amaçlar Bu çalışmada, yeni bir değişiklik analizi yöntemi sunulmuş ve bu yöntemin uydu görüntüleri üzerindeki uygulaması sistematik bir yapı içerisinde incelenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.