Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Maden Mühendisliği Bölümü

A new concept on sampling systems by air cannon application

Hava patlaçları uygulaması ile numune alma sistemlerinde yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153664 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NEW CONCEPT ON SAMPLING SYSTEMS BY AIR CANNON APPLICATION Ufuk, Yünel M Sc, Department of Mining Engineering Supervisor: Prof Dr Cahit Hiçyılmaz January 2004, 1 14 Pages The most important criterion in industrial production processes is to control the required product quality and comply with the standards pre-described for the application during any stage of the process ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz HAVA PATLAÇLARI UYGULAMASI İLE NUMUNE ALMA SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM Ufuk, Yünel Yüksek Lisans, Maden Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Cahit Hiçyılmaz Ocak 2004, 1 14 Sayfa Endüstriyel üretim sistemlerindeki en önemli kriter, üretim işleminin her kademesinde istenilen ürün kalitesinin bulunup bulunmadığının veya önceden tespit edilmiş standartlara uyulup uyulmadığının kontrolüdür Bu kontrol hammaddenin tesise girdiği noktadan başlayıp, tespit edilmiş belirli test noktalarında devam ederek sürer ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.