Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Bölümü

A new design of excitation mechanism to be exploited by modern RF excited CO2 lasers

Modern RF uyarımlı CO2 lazerler için yeni bir uyarım mekanizması tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153499 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NEW DESIGN OF EXCITATION MECHANISM TO BE EXPLOITED BY MODERN RF EXCITED C02 LASERS KURUCU, R SALUR M ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz MODERN RF UYARIMLI C02 LASERLER İÇÎN YENİ BÎR UYARIM MEKANİZMASI TASARIMI KURUCU, R SALUR Yüksek Lisans, Fizik Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Akif Esendemir Ağustos 2004, 105 sayfa Bu tez çalışmasında tam ve güncel bir radyo frekans uyarım sisteminin tasarlanıp oluşturulması amaçlanmıştır Söz konusu sistem temelde yüksek verimlilikteki anahtarlamalı güç üreteçleri ile üretilen gücün hedef plazma ortamına uygun şekilde aktarılabilmesi sorunlarının çözümlenmesine dayanmaktadır Bu yeni uyarım sistemi, günümüzün gelişmiş CO2 laserlerinin çeşitli güç dilimlerindeki ihtiyaçlarım karşılayacaktır Anılan sistem RF ısıtma ve RF plasma gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilecektir ancak tasanmm kıstasları belirlenirken ilk sefer için RF uyanmlı hızlı eksensel akışlı CO2 ve RF uyanmlı levha CO2 laserlerinde faydalanılması düşünülmüştür Anahtar Kelimeler: CO2 Laseri, RF güç üreteçleri, RF uyarım, RF pompalama, sınıf-E amplifikatör, kapasitif RF deşarj, kapasitif RF plasma, anahtarlamalı amplifikatör ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.