Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A New file format for content-based coding of images

İçerik bilgisi kodlaması için yeni bir dosya yapısı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93115 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NEW FILE FORMAT FOR CONTENT BASED CODING OF IMAGES Dicle, Neslişah M S , Department of Computer Engineering Supervisor: Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz İÇERİK BİLGİSİ KODLAMASI İÇİN YENİ BİR DOSYA YAPISI Dicle, Neslişah Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Fatoş Yarman- Vural Haziran 2000, 79 sayfa Bu çalışmada içerik bilgisini saklayabilmek için yeni bir dosya yapısı geliştirilmiştir Bu dosya yapışım oluşturmak için bir dizi sıkıştırma algoritmaları kullanılmıştır İlk önce, görüntü bilgisi dalgacık dönüşümleri kodlama tekniği ile sıkıştırılır İkinci aşamada ise, çok seviyede ayrıştırılmış bir dizi görüntüden çıkarılan içerik bilgisi yeni bir yöntemle sıkıştırılarak kodlanır Son olarak, ilk iki aşamanın çıktıları Lempel-Ziv 77 (LZ77) aritmetik kodlama algoritması ile sıkıştırılır Önerilen dosya yapısında, bilinen diğer görüntü dosya yapılarına göre çok daha fazla bilgi olmasına rağmen, düşük hata ve ikil oranları elde edilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.