Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A new finite transmission zero generation technique in evanescent mode waveguide combline filters

Sönümlenen mod tarak filtrelerde yeni bir iletim sıfırı oluşturma tekniği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368814 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Son zamanlarda gelişen RF ve mikrodalga teknolojisi ile birlikte mikrodalga filtrelerin boyutları da önem kazanmıştır Bu tezde, 16,6-17 GHz frekans bandında çalışan, küçültülmüş boyutlardaki RF ve mikrodalga modüllerde kullanmaya uygun, sönümlenen mod dalga kılavuzu tarak tipi bant geçiren filtreler geliştirilmiştir Kompakt filtre yapısı elde etmek için sönümlenen mod dalga kılavuzu ve tarak filtre yapıları birleştirilmiştir Devre tasarım yazılımı Filpro ve 3 boyutlu elektromanyetik simülasyon ortamı CST kullanılarak 4 rezonatörlü sönümlenen mod tarak tipi bant geçiren filtre tasarlanmıştır Söz konusu filtrenin boyutları, iletim sıfır(lar)ı eklenerek küçültülmüştür İletim sıfır(lar)ını elektromanyetik simülasyon ortamında gerçeklemek için kullanılan özgün teknik, iletim sıfırlarını dielektrik materyal ile temsil etmektir İletim sıfırının ayarlanması, ona karşılık gelen dielektrik materyalin boyunun ayarlanması ile sağlanmıştır İletim sıfır(lar)ı kullanılarak filtrelerin bastırmaları iyileştirilmiş ve bir iletim sıfırı ile boyutta yaklaşık %15 küçülme, iki iletim sıfırı kullanılarak yaklaşık %27 küçülme elde edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

With the recent development of the RF and microwave technology, sizes of the microwave filters become more of an issue In this thesis, evanescent mode waveguide combline bandpass filters operating at 16 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.