Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A new game-based immersive virtual learning tool for perceiving behaviour of structures: Structurepuzzlevr

Yapıların davranışlarını kavramak için oyun tabanlı yeni bir çevreleyici sanal öğrenme aracı: Structurepuzzlevr

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 600299 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

It is widely accepted that virtual reality technologies will be used effectively used in architecture education as it is in other educations However, according to the literature, there is a few examples of how immersive interactive virtual reality can be used in structural design education StructurePuzzleVR is a game supported by digital game-based learning and surrounding-interactive virtual reality technology, designed to comprehend the behavior of structures under various situations by the help of simulations ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yakın gelecekte sanal gerçeklik teknolojisinin çeşitli eğitimlerde olduğu kadar; mimarlık eğitiminde de etkin olarak kullanılacağı yaygın olarak kabul görmektedir Fakat, incelenen literatürde çevreleyici interaktif sanal gerçekliğin mimarlık eğitimi özelinde strüktür tasarımında nasıl kullanılabileceğine dair etkili bir örnek bulunmamaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.