Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

2007

A new method for photoinitiated cationic polymerization of vinyl ethers

Vinil eterlerin ışıkla başlatılan polimerizasyonu için yeni bir yöntem

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 222604

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada vinil eterlerin özellikle soğukta (-5 oC) yaşayan katyonik polimerizasyonu için, yeni bir fotobaşlatıcı sistem önerilmiştir. Buna ek olarak bu sistemin oda sıcaklığında çift fonksiyonlu vinil eterlerin UV kürlemesi için kullanılma olanağı da incelenmiştir. Fotobaşlatıcı sistem, bir difeniliyodonyum halojenür ve bir çinko halojenür ile birlikte DMPA, benzofenon veya tioksanton gibi serbest radikal fotobaşlatıcılardan oluşur. İlk aşamada, fotokimyasal olarak üretilen serbest radikaller daha sonra monomerler ile reaksiyona girip ?adduct? oluşturacak karbokatyona yükseltgenir. Çinko tuzu varlığında, bu ?adduct? soğukta İBVE'nin yaşayan katyonik polymerizasyonunu başlatacabileceği gibi oda sıcaklığında çift fonksiyonlu vinil eterlerin UV kürlemesini de başlatabilir. Anahtar Kelimeler: fotopolimerizasyon, yaşayan katyonik polimerizasyon, serbest radikal fotobaşlatıcılar, UV kürleme, çift fonksiyonlu vinil eterler

Summary:

In this thesis a new photoinitiating system for living cationic polymerization of vinyl ethers especially in cold (-5 oC) has been reported. Furthermore, the possible use of this initiating system for UV curing of di-functional vinyl ethers at room temperature has been described. The photoinitiating system comprises free radical photoinitiators such as DMPA, benzophenone or thioxanthone together with a diphenyliodonium halide and a zinc halide. In the first step, photochemically generated free radicals are oxidized to the corresponding carbocations which subsequently reacts with the monomer to yield an adduct. In the presence of zinc salt, this adduct initiates living cationic polymerization of IBVE in cold or UV curing of di-functional vinyl monomers at room temperature. Keywords: Keywords: photopolymerization, living cationic polymerization, free radical photoinitiator, UV curing, di-functional vinyl ethers