Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

A new modal superposition method for nonlinear vibration analysis of structures using hybrid mode shapes

Yapıların doğrusal olmayan titreşim analizi için hibrit mod şekillerini kullanan yeni bir mod süperpozisyon yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489577 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a new modal superposition method based on a hybrid mode shape concept is developed for the determination of steady state vibration response of nonlinear structures The method is developed specifically for systems having nonlinearities where the stiffness of the system may take different limiting values ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, doğrusal olmayan yapıların kararlı hallerindeki titreşim cevaplarını belirlemek için hibrit mod şekli kavramını kullanan yeni bir modal süperpozisyon yöntemi geliştirilmiştir Yöntem özellikle, direngenliği farklı sınırlayıcı değerler alabilen doğrusal olmayan elemanları içeren sistemler için geliştirilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.