Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı

A new non-isothermal tank model for liquid dominated geothermal reservoirs

Sıvı jeotermal rezervuarlar için yeni izotermal olmayan tank modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291885 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Lumped parameter modeling, also known as zero-dimensional modeling is mainly used at the early life of the field, in other words when relatively less data are avaliable. In lumped parameter models, the reservoir is described as an homogenous tank with average properties. The pressure and temperature behaviors can be modeled by solving the mass balance and energy balance equations.In this study a generalized non-isothermal lumped parameter model for liquid dominated geothermal reservoirs has been developed. Both the mass balance and energy balance equations are solved simultaniously for an arbitrary number of tanks with arbitrary number of connections. Variable reinjection and production rate histories can be handled to predict both pressure and temperature behavior resulting from production of hot water and/or reinjection of cold water.The heat transfer in geothermal reservoirs is mainly dominated by convection. In this study, the main purpose is to investigate the effects of heat transfer by conduction. The model has been verified with a well known numerical simulator PetraSim.The effects of conduction on temperature recovery is investigated for different values of conduction index. When conduction is not considered, a temperature recovery cannot be expected.The effects of conduction on temperature and pressure behavior is investigated when the reservoir has a cold water reacharge, cold water reinjection and both. The recharge temperature doesn not have a significant effect on the recovery time.The new non-isothermal tank model was also tested to have an idea about how long the reinjected cold water reached the producers.

Summary:

Yeni bulunan jeotermal sahalar için elde yeterli veri bulunmaması nedeniyle sıfır boyutlu modelleme olarakta bilinen tank modelleri sıkça kullanılan bir yöntemdir. Boyutsuz rezervuar modellerinde rezervuar homojen tank olarak tanımlanır ve ortalama özellikleri kullanılır. Basınç ve sıcaklık davranışları kütle ve enerji korunum denklemlerinin çözülmesiyle elde edilir.Bu çalışmada genelleştirilmiş tank modeli geliştirilmiştir. İstenilen sayıda tank istenildiği gibi birbirine bağlanması ile oluşan sistemde kütle ve enerji korunum denklemleri herbir tank için ayrı ayrı ama aynı anda çözülmüştür. Çeşitli üretim/tekrar basma senaryoları için üretim ve/veya tekrar basma sonucu rezervuarda oluşan ısı ve basınç davranışları tahmin edilebilmektedir.Jeotermal rezervuarlarda ısı geçişi genelde taşınım yolu ile olur ancak, bu çalışmanın esas amacı, iletim ile olan ısı geçişlerinin de incelenmesidir. Oluşturulan modelin sonuçları PetraSim yazılım programı ile doğrulanmıştır.Farklı ısı iletimi katsayıları için rezervuarın ilk sıcaklığına ulaşması için gerekli süre üzerindeki etkiler incelenmiştir. Isı iletimi göz önünde bulundurulmadığında, sıcaklığın ilk sıcaklığa erişmesinin mümkün olmadığı gözlenmiştir..Isı iletiminin basınç ve sıcaklık üzerindeki etkileri, rezervuara soğuk su girişi, soğuk su geri basma ve her ikisi birden varken incelenmiştir. Rezervuara giren suyun sıcaklığının, rezervuar sıcaklığının ilk sıcaklık değerine ulaşması için gereken süreye etkisi gözlenmemiştir.Yeni geliştirilen, izotermal olmayan tank modeli ile tekrar basılan suyun, üretim kuyularına ulaşması için gereken süre hakkında bilgi edinilebilir.