Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

A new ontological approach to urban form: Towards a model of heterarchy

Kentsel biçimlenmeye ontolojik bir yaklaşım: Heterarşik bir model önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383372 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis focuses on the ontology of urban form in order to develop a strategy to explore the formal capacities of the elements of urban environments Through an analysis of the structural logic behind the systems of hierarchy and heterarchy with regard to the set theory, it argues that the tree model is inadequate for this endeavor with its highly rigid, genealogical binary structure ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez kentsel formun ontolojisine odaklanır ve kentsel çevreleri oluşturan elemanların biçimsel kapasitelerinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla bir strateji geliştirmeyi amaçlar Hiyerarşik ve heterarşik sistemlerin arkasındaki yapı mantığının kümeler teorisinden yararlanarak çözümlendiği bu tezde ağaç yapı modelinin katı, soycu, ikicil yapısı nedeniyle yetersiz olduğu savunulur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.