Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

A new p and n dopable selenophene derivative and its electrochromic properties

Yeni p ve n katkılanan selenofen türevi ve elektrokromik özellikleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 176922 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A novel electrically conducting polymer, poly(2-dodecyl-4,7-di(selenophen-2-yl)benzotriazole) (Poly(SBT)), containing selenophene as a strong donor and benzotriazole as a strong acceptor group was synthesized by electrochemical polymerization Homopolymerization and copolymerization ( in the presence of 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT) ) was achieved in acetonitrile/ dichloromethane(95/5 v/v) with 0 1M tetrabutylammonium hexafluorophosphate (TBAPF6) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Güçlü elektron verici selenofen ve güçlü elektron çekici benzotriazol içeren yeni iletken polimer, poly(2-dodecyl-4,7-di(selenophen-2-yl)benzotriazole) (Poly(SBT)), elektrokimyasal polymerleştirme ile sentezlenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.