Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

A new pairwise comparison scale for analytic hierarchy process

Analitik hiyerarşi süreci için yeni ikili karşılaştırma ölçeği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 532540 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

One of the most significant difficulties in daily life or business decision problems is that they often involve multiple criteria, alternatives and/or stakeholders ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Günlük hayatta ya da çalışma ortamında karşılaşılan karar verme problemlerinde yaşanan en önemli zorluklardan biri, birden fazla ölçüt, seçenek ve/veya paydaşı içermeleridir Bu tarz karar verme problemlerinde sıklıkla kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), karar vericiler tarafından tercih edilmesini sağlayan sistematik ve anlaşılır yapısına karşın, yöntemin ana uygulamalarından biri olan ikili karşılaştırmalarda en sık kullanılan sayısal ölçek açılarından yetersizlikler de içermektedir AHS, alternatiflerin sözel olarak karşılaştırılması ve bu sözel karşılaştırmaların bir sayısal ölçeğe göre sayısal puanlara çevrilmesi prensibiyle uygulanır AHS'de kullanılan sayısal ölçek aynı zamanda yöntemin "tutarlılık" adı verilen en önemli karakterinden biri üzerinde etkilidir Bu çalışma, AHS'de en sık kullanılan sayısal ikili karşılaştırma ölçeği olan Temel Ölçek ile AHS'nin öne sürülüşünden beri (Saaty, 1980) önerilmiş olan diğer ana sayısal ikili karşılaştırma ölçeklerinin karşılaştırmasını içermektedir Bu karşılaştırmalar sırasında öncelikle Temel Ölçek'in yetersizlikleri belirtilmiş; bu yetersizlikleri gidereceği düşünülen yeni bir ölçek önerilmiş; sonrasında ise bütün ölçeklerin genel özellikleri analiz edilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.