Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Bilişim Enstitüsü / Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Anabilim Dalı / Bilişim Bilim Dalı

A new parallel programing language fortress: Features and applications

Yeni bir paralel programlama dili fortress: Özellikleri ve uygulamaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 371537 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Computer systems are growing in an increasing the phase. DARPA foreseen therequirement and establishing a petascale computer by the year 2010. The project hasstarted with several companies in 2003. Now the project is about to be over and theoutcome of the project after millions of dollars spent is three high performance andhighly productive computer languages. One of them is Fortress.Fortress is a mathematical notation based, strictly typed, block based, implicitlyparallel computing language. Highly productive and science oriented design is whatmakes Fortress interesting. In this study we have observed and studied the innerdynamics of Fortress. Benchmarking tests are done to measure the performance ofFortress, and the results are discussed.

Summary:

Bilgisayar sistemleri çok hızlı bir şekilde büyümektedirler. DARPA, 2010 yılı içinpeta-ölçekli bir bilgisayar sisteminin gereksinimi ve yapılabilirliğini öngördü. 2003yılında bir çok firmayla bir proje başlattı. Şimdi, proje bitmek üzereyken vemilyonlarca dolar projeye aktarılmışken, projenin getirisi üç tane yüksek başarımlıyüksek işlevselli programlama dili oldu. Bu dillerden bir tanesi Fortress.Fortress, matematik gösterim temelli, değişken tipleri sıkı olarak takip edilen, bloktabanlı ve kesin olarak paralel bir bilgisayar programlama dilidir. Fortress'i ilginçkılan, yüksek işlevsellikli ve bilim yönlü yapısıdır. Bu çalışmada Fortress'in içdinamiklerini inceledi. Performansını ölçmek için çeşitli testler yapıldı ve sonuçlarıtartışıldı.