Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bilim Dalı

2006

A new rule - base modification scheme for the time delay systems

Ölü zamanlı sistemler için yeni bir kural tabanı değiştirme yöntemi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 222603

Tezi Bul
Özet:

Ölü zamanlı sistemlerde sistemden gözlenen bilgi geçmis bir ana aittir ve bu gecikmeliisareti kullanmak, kontrol sistemi uygulamalarında basarısız sonuçlara neden olabilir.Bu çalısma, ölü zaman bilgisinin sistem performansını artırmak adına kural tabanınınyeniden düzenlenmesinde nasıl kullanılabilecegi ile ilgilidir. Temel olarak, sistemin ölüzamanından kaynaklanan bilgi gecikmesinin kural tabanının uygun sekilde kaydırılmasıile telafisi önerilmektedir. Kural tabanı kaydırma yöntemini etkileyen degistirgeler(parametreler) detaylı bir biçimde incelenmis ve kaydırma yöntemi, sistem modeldegistirgelerine göre çizelgelenmistir. Yeni yöntem birçok farklı sistemde denenmis veetkisi ortaya konmustur. Yöntemin, ölü zaman degisimlerine, yapısal ve ayardegistirgelerinin degisimlerine ve sistem model degistirgelerindeki belirsizliklere karsıgürbüzlügü tüm hatlarıyla ortaya konmustur.Anahtar Kelimeler: Bulanık Kural Tabanı, Ölü Zamanlı Sistemler

Summary:

In time delay control systems, the observed information is related to a past instant andusing this delayed signal may cause unsatisfactory results in control system applications.This paper deals with how time delay information can be used in reorganizing the rulebase so as to improve system performance. Basically, it proposes a new scheme ofappropriate shifting of the rule base to compensate the information lag caused by timedelay in the system. The parameters affecting the shifting scheme are discussed in detailand the shifting scheme is tabulated with respect to system model parameters.Applications of the new methodology in different systems are simulated and theeffectiveness of the scheme is fully illustrated. Robustness in case of time delay changes,structural and design parameter variations and system model parameter uncertaintiesare also discussed intensively.Keywords: Fuzzy Rule-Base, Time Delay Systems