Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A new search engine ontology for visually impaired users

Görme engelli kullanıcılar için yeni bir arama motoru ontolojisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 409165 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In today's world, semantic technology is getting more and more important day by day. After Web 3.0, semantic infrastructure has become a must for internet based systems. In this thesis, we have focused on the semantic basis of search engines. Google, Yahoo, Yandex and Bing are the most popular search engines. All of them have a semantic structure, however the semantics have been developed according to the users who have not any visual impairment. In this study, search engine ontology has been developed according to the visually impaired users' needs. To this aim, two surveys have been conducted for analyzing requirements and ontology has been developed according to the survey results. A Google search engine interface has been developed according to this ontology by using Google API. Final ontology has been shared with visually impaired users and compared with classic search engine semantics. As a result, visually impaired users have reached needed information faster with new search engine interface. Protégé has been used as an ontology editor and OWL has been chosen as the ontology language. Hermit and Fact++ have been used as reasoners. Developed ontology may be used as a semantic structure of a search engine in the future.

Summary:

Günümüz dünyasında, anlamsal teknolojiler günden güne daha önemli olmaktadır. Web 3.0'dan sonra, anlamsal altyapı internet tabanlı sistemler için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu tez çalışmasında, arama motorlarının anlamsal altyapısı üzerine odaklanılmıştır. Günümüzün en popüler arama motorları Google, Yahoo, Yandex ve Bing'dir. Bu arama motorlarının hepsi anlamsal bir altyapı üzerinde çalışmaktadır. Fakat bütün bu anlamsal altyapılar, herhangi bir görme engeli olmayan kullanıcıların ihtiyaçları baz alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, görme engelli kullanıcıların arama ihtiyaçlarına uygun bir arama motoru ontolojisi hazırlanmıştır. İki ayrı anket çalışmasıyla kullanıcı gereksinimleri belirlenmiş ve anket sonuçlarına göre bir ontoloji oluşturulmuştur. Google API kullanılarak, bu ontolojiyi temel alan bir Google arama motoru arayüzü geliştirilmiştir. Görme engelli kullanıcılara, bu arayüzün sağladığı sonuçlarla klasik Google'ın sonuçları mukayese ettirilmiştir. Sonuç olarak kullanıcılar bu arayüzün getirdiği sonuçların daha iyi olduğunu söylemişlerdir. Ontoloji geliştirme aracı olarak Protégé ve ontoloji geliştirme dili olarak da OWL kullanılmıştır. Hermit ve Fact++ reasoner aracı olarak kullanılmıştır. Yaratılan bu ontoloji gelecekte görme engelli kullanıcılar için oluşturulacak uygulamalara da anlamsal bir altyapı sunabilir.