Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A new service architecture for IPTV over internet

Internet üzerinde IPTV için yeni bir mimari

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338320 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Multimedia applications over the Internet and Internet Protocol Television (IPTV) gain a lot of attention IPTV has a number of service requirements such as; high bandwidth, scalability, minimum delay,jitter and channel switch time IP multicast, IMS (IP Multimedia System) Protocol and peer-to-peerapproaches are proposed for implementing IPTV However, IP multicast requires all the routers in thecore network to possess multicast capability, IMS does not easily scale and P2P cannot eciently utilize the network resources because of its completely distributed nature To this end, we propose newapplication layer multicast protocol Cluster Based Application Layer Multicast IPTV (CALMTV)which combines application layer multicast, scalable video coding and probing techniques to meetIPTV requirements We present the components and their relevant algorithms and evaluate the performance of CALMTV with ns2 simulations ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

erfSon yıllarda Internet üzerinden gönderilen multimedia uygulamaları ve Internet Protokol Televizyonu (IPTV) giderek daha çok ilgi gormeye başlamıştır IPTV?nin y üksek bant genişliği, ölçeklenebilirlik, minimum gecikme, jitter ve kanal geçiş suresi; gibi kendine özgü gereksinimleri vardır IP-multicast, IMS (IP Multimedia Sistemi) Protokolu ve P2P yaklaşımlar IPTV uygulanması için önerilmiştir An- cak, IP-multicast çekirdek ağdaki tüm yönlendiricilerin çok noktaya yayın yeteneğine sahip olmasını gerektirir, IMS?in ölçeklenebilirlik sorunları vardır ve P2P tamamen dağınık yapısı nedeniyle ağ kay- naklarından verimli bir şekilde yararlanamaz Bu amaçla, yeni bir uygulama katmanı çok noktayayayın protokolunu (CALMTV) öneriyoruz Bu protokolde daha etkili sonuçlar elde etmek için çok noktaya gönderim, bant genişliği tahmin etme ve ölçeklenebilir video tekniklerini birleştirdik CALMTV performansını ns-2 kullanarak benzetimledik Sonuçlarımıza göre CALMTV uçtan uca gecikme ve zap zamanı açısından diger IPTV yapılarına g öre daha iyi sonuçlar vermektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.