Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A new technique: Replace algorithm to retrieve a version from a repository instead of delta application

Yeni bir teknik: Veri havuzundan bir versiyonu üretmek için fark uygulaması yerine değiştirme algoritması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153413 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NEW TECHNIQUE: REPLACE ALGORITHM TO RETRIEVE A VERSION FROM A REPOSITORY INSTEAD OF DELTA APPLICATION Otlu, Süleyman Onur M S , Department of Computer Engineering Supervisor: Assoc Prof Dr Ahmet Coşar Co-Supervisor: Prof Dr Adnan Yazıcı April 2004, 51 Pages The thesis introduces a new technique to retrieve a version from a repository as an alternative method to applying deltas to literal file sequentially ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Öz YENİ BİR TEKNİK: VERİ HAVUZUNDAN BİR VERSİYONU ÜRETMEK İÇİN FARK UYGULAMASI YERİNE DEĞİŞTİRME ALGORİTMASI Otlu, Süleyman Onur Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Danışmam: Doç Dr Ahmet Coşar Ortak Tez Danışmanı: Prof Dr Adnan Yazıcı Nisan 2004, 51 sayfa Bu tez veri havuzundan bir versiyonu üretmek için fark dosyalarını sabit dosyaya sırayla uygulamak yerine alternatif yöntem olarak yeni bir tekniği tanıtmaktadır Bilgim dahilinde, bu tez bir çok deneysel sonuç veren ve yargılara varan kopya/ekle komut tipi kullanan fark birleştirme konusunda yapılmış ilk araştırmadır Bu tez, fark uygulama metodunu düşündüğümüzde fark birleştirmenin ara versiyonlar için yapılan girdi çıktı işlemlerini ortadan kaldırdığını ve girdi çıktı işlem süresinin azaldığını göstermektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.