Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

A New theory of content

Yeni bir içerik teorisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140302 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz YENİ BİR İÇERİK TEORİSİ Aytekin, Tevfik Yüksek Lisans, Felsefe Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Erdinç Sayan Eylül 2003, 52 sayfa Doğalcı anlam felsefecileri çözüme direnç gösteren gönderim kavramım nedensellik veya ereksellik gibi empirik bilimlerce saygın kavramlarla tanımlamaya çalışırlar Bu tezde bu çalışmalar kısaca tanıtıldıktan sonra, Fodorun asimetrik bağımlılık kavramına dayanan içerik teorisi belli bir derinlikte incelenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.