Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A new top-down approach to knowledge management

Bilgi yönetiminde yukarıdan aşağı yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 409173 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aimed to develop and examine a novel structure for knowledge documentation, knowledge management procedures, and organizational changes to increase the efficiency of knowledge acquisition. This was done by both taking knowledge confidentiality issues into consideration and the combination of software, hardware, process-ware and people-ware dimensions within a defense sector software company. This study utilized the developmental research method to answer the research questions. Data was collected from 150 participants through interviews, focus group interviews, questionnaires, document analysis, try-out and observation. The collected data was then analyzed using constant comparative method to extract concepts from the qualitative data. The results revealed that; • The effects of project-based approaches to knowledge management should be addressed by the organization, • Generally, lessons-learned procedure does not work efficiently, • Knowledge should be managed under teams and departments.

Summary:

Bu çalışma savunma sanayindeki bir yazılım şirketinde bilgi edinimini, hem bilgi güvenliği kriterlerini, hem de yazılım, donanım, süreç ve insan boyutlarını dikkate alan yeni bir bilgi dokümantasyon yapısı, bilgi yönetim prosedürleri, ve organizasyonel değişiklikleri geliştirmeyi ve incelemeyi hedeflemiştir. Bu çalışmada araştırma sorularına cevap vermek için gelişimsel araştırma metodu yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaki veri 150 katılımcıdan röportajlar, odak grup röportajlar, anketler, doküman analizi, denemeler ve gözlemler yoluyla toplanmıştır. Nicel verilerden konseptleri oluşturmak için, kaşılaştırma yöntemi kullanılarak toplanan veri analiz edilmiştir. Sonuçlar şunları ortaya çıkarmıştır; • Proje odaklı yaklaşımın bilgi yönetimine etkileri organizasyon tarafından adreslenmelidir, • Öğrenilmiş dersler prosedürü genelde etkin çalışmıyor, • Bilgi takımlar ve bölümler altında yönetilmelidir.