Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A novel algorithm for prediction off-line stator leakage inductance and on-line stator resistance of induction motors

Endüksiyon motorlarında çevrimdışı olarak stator kaçak endüktansının ve çevrimiçi olarak stator direncinin tahmin edilmesi için yeni bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 237594 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In vector control of induction motors it is essential to know the parameters of the motor. Known approaches to this problem have some drawbacks. This thesis work is planned to develop solutions to the existing problems. The proposed solutions will be implemented and tested.

Summary:

Endüksiyon motorlarının vektör kontrol yöntemi ile sürülmesinde, motor parametrelerini bilmek zorunludur. Bu problemi çözmek için üretilen bilinen yaklaşımların bazı sakıncaları vardır. Bu tez çalışmasında, bu varolan sorunlara çözümler geliştirilmesi planlanmaktadır. Öngörülen çözümler uygulanacak ve test edilecektir.