Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Anabilim Dalı

A novel algorithm for time series model selection: mutual information model selection algorithm (MIMSA)

Zaman serileri için yeni bir model seçme algoritmasının oluşturulması: Karşılıklı bilgi model seçme algoritması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 474933 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Time series model selection has gained a significant popularity, and a variety of methods has been introduced in the recent years It is crucial for a method to propose a candidate model as the final model that explains the procedure underlying a series best and provides accurate forecasts among many candidates In this study, it is aimed to create an algorithm for order selection in Box-Jenkins models that combines penalized natural logarithm of mutual information among the original series and predictions coming from each candidate The penalization is achieved by subtracting the number of parameters in each candidate and empirical information the data provide ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Zaman serilerinde model seçimi, son yıllarda birçok araştırmacı tarafından ilgi gören bir alandır Bu kapsamda birçok yöntem literatüre kazandırılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.